Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – «Політика конфіденційності»)розроблена відповідно до вимог «Про персональні дані» та діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин «IQ Pizza», розташований на доменному імені https://zp.iqpizza.com.ua/ (Далі – «Інтернет-магазин»), може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину.

  1. Терміни та визначення

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину« IQ Pizza »(далі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Продавця, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), здійснюються з персональними даними.

1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певного або певнійфізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.5. «Користувач сайту Інтернет-Магазину« IQ Pizza »(далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.6. «IP-адреса» – унікальний мережевий адрес вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

  1. Загальні положення

2.1. Використання сайту Інтернет-магазину означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, яке він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з Продавцем. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту Інтернет-магазину.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину в розділі «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ» і включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. Ім’я;

2.2.2. Адреса;

2.2.3. Населений пункт;

3.3.4. Телефон;

2.2.5. E-mail.

Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.3. Дані, які автоматично передаються Сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки.

2.4. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину.

2.5. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

  1. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

3.1. Інтернет-магазин «IQ Pizza» збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг (виконання оферти і / або інших договорів з Користувачем).

3.2. Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазин «IQ Pizza» може використовувати в наступних цілях:

3.2.1. ідентифікація сторони рамках оферти і договорів з Інтернет-магазином «IQ Pizza»;

3.2.2. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.2.3. надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.2.4. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

3.2.5. реклами своїх продуктів за згодою Користувача;

3.2.6. проведення статистичних та інших досліджень, на основі наданих даних.

3.3. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

  1. Умови обробки персональної інформації Користувача

4.1. Інтернет-магазин «IQ Pizza» зберігає персональну інформацію користувачів, забезпечуючи їх конфіденційність і захист від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб.

4.2. Інтернет-магазин «IQ Pizza» має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

4.2.1. передача необхідна в рамках використання Користувачем певного Сервісу;

4.2.2. така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

4.2.3. з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів власника Інтернет-магазину або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує оферту з Інтернет-магазином «IQ Pizza»;

4.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку замовленої продукції, а також з метою інформування та привернення уваги Користувача про умови надання послуг, включаючи рекламні акції, нової продукції.

4.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.5. Адміністрація сайту вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

4.7. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

4.8. При обробці персональних даних користувачів Інтернет-магазином «IQ Pizza» керується Законом України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI.

  1. Зобов’язання Сторін

5.1. Адміністрація сайту зобов’язується:

5.1.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 цієї Політики конфіденційності.

5.1.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.3 і 4.7 цієї Політики Конфіденційності.

5.1.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

5.1.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом Інтернет-магазину.

5.2.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

  1. Додаткові умови.

6.1. Інтернет-магазин «IQ Pizza» має право вносити зміни в справжню Політику без згоди Користувача. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Користувач зобов’язується самостійно контролювати наявність змін в цій Політиці.

6.2. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет – магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6.3. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://zp.iqpizza.com.ua/.

Дніпро Запоріжжя Київ Павлоград Новомосковськ Енергодар Дніпрорудне Вільнянськ Чернігів Бердянськ Мелітополь Пологи
Шановні клієнти!
Оформити замовлення на сайті Ви можете з 10:00 до 21:45